Porezno savjetovanje vezano za nekretnine

Kupoprodaja nekretnina je kao i sve ostale usluge podložna porezu. Budući su prilikom kupoprodaje nekretnina u pitanju veći iznosi, samim tim je i iznos poreza velik. Zbog tih činjenica smo tu da Vam pomognemo pri smanjenju samog poreza, tj. financijskih troškova.