Politika privatnosti

 POLITIKA PRIVATNOSTI1. CVIJETA NEKRETNINE D.O.O. ČUVA PRIVATNOST KLIJENATA

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. poštuje vašu privatnost te se obvezuju na zaštitu vaših osobnih podataka. Podaci se prikupljaju i čuvaju u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka od 27.04.2016. godine.
U tu svrhu CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. je izradilo ove politike i izjavu o privatnosti.

2. ČIJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke od:
• kupaca/prodavatelja/najmoprimaca/najmodavaca/zakupoprimaca/zakupodavaca
• poslovnih partnera
• radnika, kandidata za zapošljavanje, studenata i učenika

3. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke:
• ime i prezime
• datum rođenja
• adresa
• državljanstvo
• ostali podaci iz identifikacijskih dokumenata
• e-mail adresa
• broj telefona ili faxa
• transakcijske račune
• ostale podatke koje napomenete.

4. KADA PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE?

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. prikuplja osobne podatke u sljedećim slučajevima:
• odgovora na upit
• kupoprodaje nekretnina
• sklapanja nekretninskih poslova
• sačinjavanja ugovora o poslovnoj suradnji
• zapošljavanja.

5. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE?

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. prikuplja osobne podatke neposredno od klijenata, poslovnih partnera i radnika, učenika i studenata.

6. ZAŠTO PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE?

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. prikuplja podatke zbog:
• ispunjavanja zakonskih obveza
• komunikacije s klijentima
• realizacije ugovora o poslovnoj suradnji
• praćenja i unapređenja kvalitete usluge
• donošenja optimalnih poslovnih odluka.

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. obrađuje osobne podatke kroz svoj informacijski sustav i koristi u svrhu internih statističkih obrada podataka koje služe u svrhu donošenja poslovnih odluka.

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. daje osobne podatke samo onim primateljima koje određuje zakon.

7. KAKO I KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE?

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. poduzima odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka. Cilj ovih mjera je osigurati da pristup osobnim podacima u elektroničkom i fizičkom obliku imaju samo one osobe kojima je to nužno radi izvršavanja njihovih radnih zadataka i u potrebnom opsegu.

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. za mrežne transakcije primjenjuje visoku razinu tehnoloških mjera za zaštitu osobnih podataka koje dobije elektronskim putem (SSL enkripcija).

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. čuva osobne podatke u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. To znači da sve dokumente koji sadržavaju osobne podatke čuvamo 11 godina.

Primljene životopise CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. čuva najduže godinu dana.
Prikupljene osobne podatke učenika i studenata CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. čuva 6 godina od prestanka njihovog rada, protekom kojeg roka ih briše. Osobne podatke učenika i studenata koji nisu angažirani CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. briše po završetku selekcijskog postupka. Isto se primjenjuje na osobne podatke učenika koji u CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. odrađuju praktičnu nastavu.

8. KOLAČIĆI

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. prikuplja informacije o korisnicima prilikom posjete web stranice www.cvijeta-nekretnine.com. Informacije koje se prikupljaju su: broj posjeta stranici, dijelovi stranice koji se pregledavaju, koliko dugo je zadržavanje na stranici i slično. Ove informacije se koriste kako bi se poboljšala usluga i olakšala isporuka sadržaja ovisno o područjima interesa. Kolačići se sami po sebi ne mogu upotrebljavati za otkrivanje osobnog identiteta. Ukoliko se ipak želi onemogućiti kolačiće na svom računalu, to se može napraviti ažuriranjem postavki na internetskom pretraživaču (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića se mogu pronaći na svakom pretraživaču odabirom izbornika „Help“).

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. posebno jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđene posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

10. KOJA SU VAŠA PRAVA?

Svi koji ostavljaju osobne podatke pristaju da ih CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. kontaktira i mogu postati dio mailing liste. Privola je trajna, ali u svakom trenutku može se tražiti isključenje, što znači da nakon toga CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. više neće koristiti osobne podatke osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka. U svakom trenutku može se zatražiti prijepis svih osobnih podataka koji se nalaze u poslovnom sustavu CVIJETA NEKRETNINE d.o.o.
Zahtjev za dostavom podataka ili isključenjem se dostavlja Službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-maila info@cvijeta-nekretnine.com ili putem pošte na adresu: Cvijeta nekretnine d.o.o., za službenika za zaštitu osobnih podataka, Riječka 15B, 20000 Dubrovnik, Hrvatska.

11. TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka te je odgovorno za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

12. TKO JE SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA?

CVIJETA NEKRETNINE d.o.o. sukladno relevantnim propisima imenovalo je Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se može kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.
Kontakt: nikola@cvijeta-nekretnine.com
ili
Cvijeta nekretnine d.o.o.
za službenika za zaštitu osobnih podataka
Riječka 15B, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

Dubrovnik, 24. svibnja 2018.